Meer dan 100 redenen om te stoppen met roken

Jaarlijks sterven er 8 miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Toen afgelopen jaar bleek dat rokers vaker dan niet-rokers ernstig ziek kunnen worden van COVID-19, besloten miljoenen rokers dat zij wilden stoppen met roken. Dat kan lastig zijn, zeker met de extra sociale
en economische druk door de pandemie, maar er zijn veel redenen om te stoppen! Je voelt bijna direct het positieve effect van stoppen met roken. Slechts 20 minuten na het stoppen daalt de hartslag. Binnen 12 uur daalt het koolmonoxidegehalte in het bloed naar normale waarden. Na 2 tot 12 weken verbetert de bloedsomloop en werken je longen beter. Na 1 tot 9 maanden hoest je een stuk minder en ben je niet meer zo kortademig. Na 5 tot 15 jaar loop je hetzelfde risico op een beroerte als een niet-roker. Binnen 10 jaar is het risico dat je sterft aan longkanker ongeveer de helft van dat van een roker. Binnen 15 jaar is het risico op een hartkwaal gedaald tot dat van een niet-roker. En stoppen met roken heeft nog veel meer voordelen.

1. Rokers lopen een groter risico om een ernstige vorm van COVID-19 te krijgen en hieraan te overlijden.

Roken heeft bijna onmiddellijk - negatief! - effect op het uiterlijk

2. Alles stinkt! Je huid, je huis, je kleren, je vingers en je adem.

3. Tabaksgebruik veroorzaakt gele tanden en tandsteen.

4. Het roken van tabak en het gebruik van rookloze tabak veroorzaken slechte adem.

5. Tabak maakt de huid rimpelig, waardoor je er sneller ouder uitziet. Je huid veroudert vroegtijdig omdat tabak de proteïnes afbreekt die je huid elastisch houden. Een tekort aan vitamine A beperkt de bloeddoorstroming.

6. De rimpels zijn vooral goed zichtbaar rond je lippen en ogen; tabak maakt de huid ook
leerachtig en droog.

7. Roken verhoogt het risico op psoriasis, een niet-besmettelijke huidaandoening die zorgt voor
jeukende, rode plekken waaruit vocht komt.

Roken brengt niet alleen jouw gezondheid in gevaar, maar ook die van vrienden en familie

8. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen door meeroken.

9. Niet-rokers die worden blootgesteld aan de rook van anderen lopen het risico op longkanker.

10. Sigaretten blijven een belangrijke oorzaak van onopzettelijke branden en de dood van
mensen die daarbij omkomen.

11. Ook door elektronische sigaretten staat niet-rokers en omstanders blot aan nicotine en andere schadelijke chemicaliën.

12. Inademing van rook maakt het risico groter dat een sluimerende tuberculosebesmetting zich ontwikkelt tot een actieve ziekte.

13. Diabetes type 2 wordt toegeschreven aan meeroken.

Roken of het gebruik van e-sigaretten in de buurt van kinderen schaadt hun gezondheid en veiligheid

14. Kinderen van rokers hebben slechtere luchtwegen, waar zij op volwassen leeftijd nog steeds last van hebben in de vorm van chronische ademhalingsproblemen. 

15. De vloeistof in e-sigaretten kan ernstig risico opleveren voor kinderen. Zo is er gevaar dat de apparaten lekken of dat kinderen de vloeistof inslikken.

16. Het is bekend dat e-sigaretten ernstige verwondingen kunnen veroorzaken, waaronder brandwonden door brand en explosies.

17. Schoolgaande kinderen die meeroken kunnen astma krijgen door ontsteking van de luchtwegen.

18. Kinderen onder de 2 jaar die meeroken, kunnen een ziekte van hun middenoor krijgen en
daardoor mogelijk doof of slechthorend worden.

19. Wanneer ouders of verzorgers stoppen met roken, vermindert dat bij kinderen het risico op
ademhalingsziekten (bijv. astma), oorontsteking en andere ziektes die worden veroorzaakt door
meeroken.

Tabaksgebruik heeft negatieve sociale gevolgen

20. Je wilt een goed voorbeeld zijn voor je kinderen, vrienden en naasten.

21. Tabaksgebruik kan sociale interactie en relaties negatief beïnvloeden.

22. Wie stopt, is geen slaaf meer van de sigaret. Je kunt sociale activiteiten ondernemen zonder je buitengesloten te voelen of naar buiten te moeten gaan om te roken.

23. Stoppen met roken kan je productiever maken: je hoeft niet telkens te stoppen met je werk of een activiteit om even te gaan roken.

Roken is duur - je kunt je geld uitgeven aan belangrijkere dingen

24. Onderzoek heeft aangetoond dat rokers gemiddeld 1,4 miljoen dollar per persoon in rooklaten opgaan. Naast geld voor sigaretten gaat het ook om medische kosten en inkomensverlies door roken en meeroken.

25. Tabaksgebruik beïnvloedt de gezondheid en productiviteit van personeelsleden, waardoor ze vaker afwezig zijn op het werk.

26. Tabaksgebruik draagt bij aan armoede omdat de tabak moet worden betaald uit het huishoudpotje voor basisbehoeften zoals voedsel en onderdak.

27. Tabaksgebruik belast de wereldeconomie met naar schatting 1,4 biljoen dollar. Het gaat om kosten voor de medische behandeling van ziekten die zijn veroorzaakt door tabak – en om het verlies van menselijk kapitaal door ziekte en dood als gevolg van roken en meeroken.

Roken tast de vruchtbaarheid aan

28. Rokers zijn vaker onvruchtbaar. Stoppen met roken vermindert het risico op vruchtbaarheidsproblemen, vroegtijdige geboortes, baby’s met een te laag geboortegewicht en miskramen.

29. Roken kan erectiestoornissen veroorzaken. Roken beperkt de bloedstroom naar de penis, waardoor het moeilijker wordt om een erectie te krijgen. Langdurige en permanente erectiestoornissen komen vaker voor bij rokers en kunnen worden voorkomen wanneer een man al op jonge leeftijd stopt met roken. 

30. Roken tast ook de kwaliteit, beweeglijkheid en vorm van het sperma aan.

Alle vormen van tabaksgebruik zijn dodelijk

31. Elk jaar sterven er meer dan 8 miljoen mensen aan tabaksgebruik.

32. De helft van gebruikers overlijdt aan de gevolgen van het gebruik van tabak – in welke vorm dan. Tabak tast de gezondheid ernstig aan en veroorzaakt slopende ziekten.

33. Het roken van shisha (waterpijp) is net zo schadelijk als andere vormen van tabaksgebruik.

34. Het kauwen van tabak kan leiden tot mondkanker, tandverlies, bruine tanden, witte vlekken en aandoeningen aan het tandvlees.

35. De nicotine in rookloze tabak wordt gemakkelijker opgenomen dan de nicotine in sigaretten, waardoor de verslaving groter wordt.

Als je tabak koopt, steun je een industrie die tabaksboeren en kinderen misbruikt en eigenlijk ziekte en dood aan de man brengt

36. Telers van tabak hebben vaak een slechte gezondheid doordat hun huid de nicotine absorbeert waaraan zij worden blootgesteld. Daarnaast komen zij in aanraking met zware verdelgingsmiddelen en tabaksstof.

37. In sommige landen worden kinderen ingezet in de tabaksteelt. Dat tast hun gezondheid aan en verkleint hun kans op onderwijs.

38. Tabaksgebruik kan de armoede verergeren, omdat tabaksgebruikers een veel groter risico lopen om ziek te worden en voortijdig te sterven aan kanker, hartaanvallen, ademhalingsziekten of andere tabak-gerelateerde ziekten. Daardoor ontberen hun gezinnen broodnodige inkomsten terwijl er ook nog extra geld nodig is voor gezondheidszorg.

39. De grote meerderheid van werkers in de tabaksindustrie is, werkt voor een hongerloontje, terwijl de grote tabaksbedrijven enorme winsten binnenhalen.

Verwarmde tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid

40. Verwarmde tabaksproducten (HTP’s) stellen gebruikers bloot aan giftige uitstoot die in veel
gevallen kanker kan veroorzaken.

41. Verwarmde tabaksproducten zijn ook tabaksproducten, dus het overstappen van conventionele tabaksproducten naar HTP’s is niet hetzelfde als stoppen.

42. Er is onvoldoende bewijs dat verwarmde tabaksproducten minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten.

E-sigaretten zijn schadelijk voor de gezondheid en zijn niet veilig

Het is geen geheim meer: de tabaksindustrie richt zich op de kwetsbaren

43. Kinderen en jongeren die e-sigaretten roken, lopen twee keer zoveel risico om later gewone sigaretten te gaan roken.

44. Het gebruik van een e-sigaret verhoogt het risico op hart- en longaandoeningen.

45. De nicotine in e-sigaretten is zeer verslavend en kan ernstige schade toebrengen aan kinderhersenen die nog in ontwikkeling zijn.

Tobacco use, particularly smoking, takes your breath away

46. Tobacco use is responsible for 25% of all cancer deaths globally.

47. Smokers are up to 22 times more likely to develop lung cancer in their lifetime than non-smokers. Tobacco smoking is the primary cause of lung cancer, causing over two thirds of lung cancer deaths globally.

48. One in five tobacco smokers will develop chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in their lifetime, especially people who start smoking during their childhood and teenage years, since tobacco smoke significantly slows lung growth and development.

49. Smoking can exacerbate asthma in adults, restricting their activity, contributing to disability and increasing the risk of severe asthma attacks requiring emergency care.

50. Tobacco smoking more than doubles the risk of transforming tuberculosis from a latent state to an active state, and is also known to worsen the natural progression of the disease. About one quarter of the world’s population has latent tuberculosis.