COVID-19 maatregelen aangescherpt!

De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks
zijn er meer dan 10 positieve gevallen en de R is thans 1.4
De verontrustende resultaten van de sequencing zijn inmiddels ontvangen uit
Nederland. Bij 67% van de 72 opgestuurde monsters werd de P2 variant
vastgesteld, dit is de Braziliaanse variant die al langer in ons land circuleert.
Wij moeten ons als land ernstig zorgen maken over deze intrede van variants of
concern die zich 2 ½ maal zo snel verspreiden en een ernstig ziektebeeld kunnen
veroorzaken.
Een helder voorbeeld is de thans heersende gezondheidssituatie op Curaçao. Deze
ernstige situatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de Britse variant die in 64%
van de monsters ter plekke wordt vastgesteld.
Wij moeten het niet zover laten komen omdat onze gezondheidszorgfaciliteiten die
al met bekende problemen kampen, een snel toenemende COVID-zorgbehoefte
niet aan zullen kunnen.
Het OMT beveelt ook stringent aan dat de uitgevoerde vaccinatiecampagne
gebaseerd is op de juiste targets om ernstige morbiditeit en mortaliteit in de
bekende kwetsbare groepen te voorkomen. Deze vaccinatiecampagne wordt
daarom dringend geëvalueerd.

Vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 gelden de
volgende maatregelen: