Nieuwe maatregelen In en uitreizen

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19
besmettingen in Suriname heeft de Regering van de Republiek Suriname op 28
januari 2021 o.a. besloten, strengere in- en uitreis maatregelen te treffen.
In het kader van het vorenstaande zijn de volgende maatregelen van kracht voor
vluchten naar en van Suriname: