Ontslagcriteria voor COVID-19 patiënten

Datum: 12-01-2022                                       

Auteurs: Infectiologen & Microbiologen

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

 • Ontslag uit het ziekenhuis (als mensen niet meer zodanig ziek zijn dat ziekenhuiszorg nodig is)
 • Opheffen van isolatie (als mensen niet meer besmettelijk geacht worden).

 

Ontslag uit het ziekenhuis:

 • Minimaal 24u geen zuurstof meer nodig of zuurstof concentrator thuis.
 • EN geen klinische indicatie voor ziekenhuis opname.
 • NB: follow up lab, instellen op anticoagulantia, antidiabetica, antihypertensiva is bij beddendruk géén reden om opgenomen te blijven.

 

Opheffen van isolatie

Mild zieke mensen (bovenste luchtwegklachten) en asymptomatische mensen:

 • In principe 7 dagen na start klachten of na positieve test waarvan minimaal laatste 24u klachtenvrij
 • Isolatie kan eventueel verkort worden tot 5 dagen na start klachten en minimaal 24u klachtenvrij à
  1. Verricht een COMMERCIËLE antigeentest 
   • Bij een negatieve antigeentest: opheffen isolatie. 
   • Bij een positieve antigeentest: isolatie handhaven.
 • Bij mensen die opgenomen moeten blijven voor andere ziektes wordt 14 dagen aangehouden
 • Bij dialyse patiënten wordt na 14 dagen de test herhaald, indien deze nog positief is wordt de isolatie verlengd naar 21 dagen. 

 

Matig tot ernstig zieke mensen (pneumonie, zuurstofbehoefte)

 • Minstens 14 dagen na eerste ziektedag EN daarvan laatste 24u klachtenvrij

 

Persisterend hoesten

 • Minstens 14 dagen na eerste ziektedag EN ten minste 24u klinisch verbeterd (respiratoir, infectieus en eventueel bij beeldvorming).
 • Als hoesten onverminderd aanwezig blijft: herhaal PCR 

 

Nog beademde patiënt, patiënt met tracheostoma, of patiënt die persisterend veel O2 nodig heeft

 • Minstens 21 dagen na eerste ziektedag
 • EN tweemaal negatieve PCR van (diep) luchtweg materiaal met minstens 24u tussen de 2 afnames
 • OF tweemaal een PCR met een CT waarde >35
 • EN altijd in overleg met infectioloog of microbioloog

 

Immuun gecompromitteerden 

 • Minstens 21 dagen na eerste ziektedag EN daarvan laatste 24u klinisch verbeterd 
 • EN altijd in overleg met infectioloog of immunoloog EN microbioloog of een negatieve PCR nodig is 

 

Bronnen: 

 1. FMS “Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie”. Versie 6, 6 mei 2021.
 2. WHO “COVID-19 Clinical management. Living guidance”. 23 November 2021. 
 3. ECDC “Guidance for discharge and ending of isolation of people with COVID-19”. Versie 16 oktober 2020
 4. https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html