Meer dan 100 redenen om te stoppen met roken

Jaarlijks sterven er 8 miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Toen afgelopen jaar bleek dat rokers vaker dan niet-rokers ernstig ziek kunnen worden van COVID-19, besloten miljoenen rokers dat zij wilden stoppen met roken. Dat kan lastig zijn, zeker met de extra sociale en economische druk door de pandemie, maar er zijn veel redenen om te stoppen!

Je voelt bijna direct het positieve effect van stoppen met roken. Slechts 20 minuten na het stoppen daalt de hartslag. Binnen 12 uur daalt het koolmonoxidegehalte in het bloed naar normale waarden. Na 2 tot 12 weken verbetert de bloedsomloop en werken je longen beter. Na 1 tot 9 maanden hoest je een stuk minder en ben je niet meer zo kortademig. Na 5 tot 15 jaar loop je hetzelfde risico op een beroerte als een niet-roker. Binnen 10 jaar is het risico dat je sterft aan longkanker ongeveer de helft van dat van een roker. Binnen 15 jaar is het risico op een hartkwaal gedaald tot dat van een niet-roker. En stoppen met roken heeft nog veel meer voordelen.

 1. Rokers lopen een groter risico om een ernstige vorm van COVID-19 te krijgen en hieraan te overlijden.

  Roken heeft bijna onmiddellijk – negatief! – effect op het uiterlijk
 2. Alles stinkt! Je huid, je huis, je kleren, je vingers en je adem.
 3. Tabaksgebruik veroorzaakt gele tanden en tandsteen.
 4. Het roken van tabak en het gebruik van rookloze tabak veroorzaken slechte adem.
 5. Tabak maakt de huid rimpelig, waardoor je er sneller ouder uitziet. Je huid veroudert vroegtijdig omdat tabak de proteïnes afbreekt die je huid elastisch houden. Een tekort aan vitamine A beperkt de bloeddoorstroming.
 6. De rimpels zijn vooral goed zichtbaar rond je lippen en ogen; tabak maakt de huid ook leerachtig en droog.
 7. Roken verhoogt het risico op psoriasis, een niet-besmettelijke huidaandoening die zorgt voor jeukende, rode plekken waaruit vocht komt.

  Roken brengt niet alleen jouw gezondheid in gevaar, maar ook die van vrienden en familie

 8. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen door meeroken. 
 9. Niet-rokers die worden blootgesteld aan de rook van anderen lopen het risico op longkanker.
 10. Sigaretten blijven een belangrijke oorzaak van onopzettelijke branden en de dood van mensen die daarbij omkomen.
 11. Ook door elektronische sigaretten staat niet-rokers en omstanders blot aan nicotine en andere schadelijke chemicaliën.
 12. Inademing van rook maakt het risico groter dat een sluimerende tuberculosebesmetting zich ontwikkelt tot een actieve ziekte.
 13. Diabetes type 2 wordt toegeschreven aan meeroken.

  Roken of het gebruik van e-sigaretten in de buurt van kinderen schaadt hun gezondheid en veiligheid

 14. Kinderen van rokers hebben slechtere luchtwegen, waar zij op volwassen leeftijd nog steeds last van hebben in de vorm van chronische ademhalingsproblemen. 
 15. De vloeistof in e-sigaretten kan ernstig risico opleveren voor kinderen. Zo is er gevaar dat de apparaten lekken of dat kinderen de vloeistof inslikken.
 16. Het is bekend dat e-sigaretten ernstige verwondingen kunnen veroorzaken, waaronder brandwonden door brand en explosies.
 17. Schoolgaande kinderen die meeroken kunnen astma krijgen door ontsteking van de luchtwegen.
 18. Kinderen onder de 2 jaar die meeroken, kunnen een ziekte van hun middenoor krijgen en daardoor mogelijk doof of slechthorend worden.
 19. Wanneer ouders of verzorgers stoppen met roken, vermindert dat bij kinderen het risico op ademhalingsziekten (bijv. astma), oorontsteking en andere ziektes die worden veroorzaakt door meeroken.

  Tabaksgebruik heeft negatieve sociale gevolgen

 20. Je wilt een goed voorbeeld zijn voor je kinderen, vrienden en naasten. 
 21. Tabaksgebruik kan sociale interactie en relaties negatief beïnvloeden.
 22. Wie stopt, is geen slaaf meer van de sigaret. Je kunt sociale activiteiten ondernemen zonder je buitengesloten te voelen of naar buiten te moeten gaan om te roken.
 23. Stoppen met roken kan je productiever maken: je hoeft niet telkens te stoppen met je werk of een activiteit om even te gaan roken.

  Roken is duur – je kunt je geld uitgeven aan belangrijkere dingen

 24. Onderzoek heeft aangetoond dat rokers gemiddeld 1,4 miljoen dollar per persoon in rook laten opgaan. Naast geld voor sigaretten gaat het ook om medische kosten en inkomensverlies door roken en meeroken.
 25. Tabaksgebruik beïnvloedt de gezondheid en productiviteit van personeelsleden, waardoor ze vaker afwezig zijn op het werk.
 26. Tabaksgebruik draagt bij aan armoede omdat de tabak moet worden betaald uit het huishoudpotje voor basisbehoeften zoals voedsel en onderdak.
 27. Tabaksgebruik belast de wereldeconomie met naar schatting 1,4 biljoen dollar. Het gaat om kosten voor de medische behandeling van ziekten die zijn veroorzaakt door tabak – en om het verlies van menselijk kapitaal door ziekte en dood als gevolg van roken en meeroken.

  Roken tast de vruchtbaarheid aan

 28. Rokers zijn vaker onvruchtbaar. Stoppen met roken vermindert het risico op vruchtbaarheidsproblemen, vroegtijdige geboortes, baby’s met een te laag geboortegewicht en miskramen.
 29. Roken kan erectiestoornissen veroorzaken. Roken beperkt de bloedstroom naar de penis, waardoor het moeilijker wordt om een erectie te krijgen. Langdurige en permanente erectiestoornissen komen vaker voor bij rokers en kunnen worden voorkomen wanneer een man al op jonge leeftijd stopt met roken. 
 30. Roken tast ook de kwaliteit, beweeglijkheid en vorm van het sperma aan.

  Alle vormen van tabaksgebruik zijn dodelijk

 31. Elk jaar sterven er meer dan 8 miljoen mensen aan tabaksgebruik.
 32. De helft van gebruikers overlijdt aan de gevolgen van het gebruik van tabak – in welke vorm dan. Tabak tast de gezondheid ernstig aan en veroorzaakt slopende ziekten.
 33. Het roken van shisha (waterpijp) is net zo schadelijk als andere vormen van tabaksgebruik.
 34. Het kauwen van tabak kan leiden tot mondkanker, tandverlies, bruine tanden, witte vlekken en aandoeningen aan het tandvlees.
 35. De nicotine in rookloze tabak wordt gemakkelijker opgenomen dan de nicotine in sigaretten, waardoor de verslaving groter wordt.


  Als je tabak koopt, steun je een industrie die tabaksboeren en kinderen misbruikt en eigenlijk ziekte en dood aan de man brengt

 36. Telers van tabak hebben vaak een slechte gezondheid doordat hun huid de nicotine absorbeert waaraan zij worden blootgesteld. Daarnaast komen zij in aanraking met zware verdelgingsmiddelen en tabaksstof.
 37. In sommige landen worden kinderen ingezet in de tabaksteelt. Dat tast hun gezondheid aan en verkleint hun kans op onderwijs.
 38. Tabaksgebruik kan de armoede verergeren, omdat tabaksgebruikers een veel groter risico lopen om ziek te worden en voortijdig te sterven aan kanker, hartaanvallen, ademhalingsziekten of andere tabak-gerelateerde ziekten. Daardoor ontberen hun gezinnen broodnodige inkomsten terwijl er ook nog extra geld nodig is voor gezondheidszorg.
 39. De grote meerderheid van werkers in de tabaksindustrie is, werkt voor een hongerloontje, terwijl de grote tabaksbedrijven enorme winsten binnenhalen.

  Verwarmde tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid

 40. Verwarmde tabaksproducten (HTP’s) stellen gebruikers bloot aan giftige uitstoot die in veel gevallen kanker kan veroorzaken.
 41. Verwarmde tabaksproducten zijn ook tabaksproducten, dus het overstappen van conventionele tabaksproducten naar HTP’s is niet hetzelfde als stoppen.
 42. Er is onvoldoende bewijs dat verwarmde tabaksproducten minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten.

   

  E-sigaretten zijn schadelijk voor de gezondheid en zijn niet veilig

  Het is geen geheim meer: de tabaksindustrie richt zich op de kwetsbaren

 43. Kinderen en jongeren die e-sigaretten roken, lopen twee keer zoveel risico om later gewone sigaretten te gaan roken.
 44. Het gebruik van een e-sigaret verhoogt het risico op hart- en longaandoeningen.
 45. De nicotine in e-sigaretten is zeer verslavend en kan ernstige schade toebrengen aan kinderhersenen die nog in ontwikkeling zijn.

   

  Tabaksgebruik, en met name roken, beneemt je letterlijk de adem

 46. Tabaksgebruik is verantwoordelijk voor 25% van alle sterfgevallen door kanker wereldwijd. 
 47. Rokers hebben tot 22 keer meer kans op longkanker dan niet-rokers. Roken is de voornaamste oorzaak van longkanker. Wereldwijd wordt meer dan twee derde van alle doden door longkanker veroorzaakt door roken. 
 48. Eén op de vijf tabaksrokers ontwikkelt tijdens het leven een ernstige longziekte (de chronische obstructieve longziekte of COPD. Dit risico is er vooral voor mensen die als kind of tiener beginnen met roken, omdat tabaksrook de groei en ontwikkeling van de longen aanzienlijk vertraagt. 
 49. Roken kan astma bij volwassenen verergeren, waardoor hun activiteit wordt beperkt, invaliditeit kan ontstaan en het risico toeneemt op ernstige astma-aanvallen die noodhulp vereisen.
 50. Het roken van tabak verdubbelt ruimschoots het risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose. Ook is er bewijs dat roken de natuurlijke ontwikkeling van deze longziekte kan verergeren. Ongeveer een kwart van de wereldbevolking heeft sluimerende tuberculose.

   

  Tabak is een hartenbreker

 51. Slechts een paar sigaretten per dag, gelegenheidsroken of meeroken verhoogt het risico op hartaandoeningen.
 52. Rokers lopen twee keer zoveel risico op een beroerte en vier keer zoveel risico op een hartkwaal. 
 53. Tabaksrook tast de hartslagaders aan en veroorzaakt dichtslibbing en vorming van bloedstolsels. Hierdoor wordt de bloedsomloop beperkt, wat uiteindelijk kan leiden tot hartaanvallen en beroertes.
 54. Het gebruik van nicotine en tabaksproducten verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

   

  Tabak veroorzaakt meer dan 20 soorten kanker

 55. Roken en rookloos tabaksgebruik veroorzaken mondkanker, lipkanker, keel- (farynx en larynx) en slokdarmkanker. 
 56. Wanneer een door kanker aangetast strottenhoofd operatief moet worden verwijderd, kan de patiënt een tracheotomie nodig hebben: een gat in de hals en luchtpijp waardoor de patiënt kan ademen.
 57. Rokers lopen een aanzienlijk hoger risico op het ontwikkelen van acute leukemie en kanker aan neus, neusholte, darmen, rectum, nieren, lever, alvleesklier, maag, eierstok en urineweg (inclusief de blaas, urinebuis en het nierbekken). 
 58. Sommige onderzoeken hebben ook een verband aangetoond tussen roken en een verhoogd risico op borstkanker, vooral onder zware rokers en vrouwen die vóór hun eerste zwangerschap beginnen met roken. 
 59. Het is ook aangetoond dat roken het risico op baarmoederhalskanker verhoogt bij vrouwen die besmet zijn met het humaan papillomavirus (hpv).

  Rokers verliezen eerder hun zicht en gehoor

 60. Roken veroorzaakt veel oogziekten die, als ze onbehandeld blijven, kunnen leiden tot permanent verlies van het gezichtsvermogen.
 61. Rokers krijgen eerder leeftijd gerelateerde aantasting van het netvlies (maculadegeneratie), die leidt tot onomkeerbaar verlies van het gezichtsvermogen. 
 62. Rokers hebben ook meer risico op grauwe staar, een aandoening waarbij de ooglens vertroebelt en geen licht meer doorlaat. Grauwe staar veroorzaakt een visuele beperking en een operatie is de enige optie om het gezichtsvermogen te herstellen. 
 63. Er zijn aanwijzingen dat roken ook glaucoom (groene staar) veroorzaakt, een aandoening die de oogdruk verhoogt en het gezichtsvermogen kan aantasten.
 64. Volwassen rokers hebben meer kans op gehoorverlies.

  Tabak beschadigt bijna elk orgaan van het lichaam

 65. Gemiddeld leven levenslange tabaksrokers tien jaar korter. 
 66. Bij elk trekje van een sigaret worden giftige en kankerverwekkende stoffen opgenomen in het lichaam. Het is bekend dat zeker 70 van deze stoffen kanker kunnen veroorzaken. 
 67. Het risico op diabetes is hoger bij rokers.
 68. Roken is een risicofactor voor dementie, een groep aandoeningen die resulteert in een geestelijke achteruitgang. 
 69. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Naar schatting 14% van de gevallen van Alzheimer wereldwijd kan worden toegeschreven aan roken.
 70. Vrouwen die roken, zullen sneller last hebben van pijnlijke menstruatie en ernstigere symptomen van de overgang. 
 71. Vrouwelijke rokers raken gemiddeld 1 tot 4 jaar eerder in de overgang omdat roken de eicelproductie in de eierstokken aantast. Dat leidt tot een verminderde vruchtbaarheid en een laag oestrogeengehalte.
 72. Tabaksrook vermindert de aanvoer van zuurstof naar de weefsels in het lichaam. 
 73. Tabaksgebruik tast ook de doorbloeding aan. Als dit niet wordt behandeld, kan dit leiden tot het afsterven van weefsels (koudvuur) en amputatie van aangetaste gebieden. 
 74. Tabaksgebruik verhoogt het risico op tandvleesontsteking, een chronische aandoening waarbij het tandvlees wegslijt en het kaakbot wordt aangetast, wat tot tanduitval leidt.
 75. Tabaksrokers lopen aanzienlijk meer risico dan niet-rokers op complicaties na een operatie.
 76. Het is moeilijker om tabaksrokers van de beademing af te halen. Daardoor blijven zij vaak langer op de intensive care (IC) en in het ziekenhuis, waardoor ze mogelijk aan andere infecties worden blootgesteld.
 77. Rokers lopen grote kans op maag- en darmziekten, zoals maagzweren, darmontsteking, buikkrampen, aanhoudende diarree, koorts en rectale bloedingen, en kanker van het maag-darmkanaal. 
 78. Rokers lopen meer kans op verminderde botdichtheid, botbreuken en ernstige complicaties, zoals het vertraagd of niet genezen van botbreuken.
 79. Bepaalde stoffen in tabaksrook tasten het immuunsysteem aan, waardoor rokers risico lopen op longinfecties. 
 80. Rokers met een erfelijke aanleg voor auto-immuunziekten lopen een verhoogd risico op verschillende aandoeningen, waaronder gewrichtsreuma, de ziekte van Crohn, bacteriële hersenvliesontsteking, postoperatieve infectie en kanker.
 81. Roken veroorzaakt ook risico’s voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met taaislijmziekte (CF), multiple sclerose of kanker. Zij lopen een groter risico op complicaties door ziekte en op voortijdig overlijden. 
 82. De afweer verminderende effecten van tabak verhogen het risico dat hiv-positieve mensen aids ontwikkelen. Rokers met hiv leven gemiddeld 12,3 jaar korter dan mensen zonder hiv en twee keer zo kort als niet-rokers met hiv.

  Tabak en nicotine zijn schadelijk voor baby’s

 83. Het gebruik van tabak en blootstelling aan tabaksrook tijdens de zwangerschap verhogen het risico op het overlijden van de foetus. 
 84. Vrouwen die roken of meeroken tijdens de zwangerschap lopen een verhoogd risico op een miskraam.
 85. Doodgeboorte (de bevalling van een foetus die in de baarmoeder is gestorven) komt vaker voor bij zwangere vrouwen die roken of meeroken. Dit komt door zuurstofgebrek bij het ongeboren kind en door afwijkingen aan de placenta door koolmonoxide in tabaksrook en nicotine in tabaksrook en rookloze tabak. 
 86. Rokende vrouwen lopen een hoger risico op buitenbaarmoederlijke zwangerschap waarbij het bevruchte eitje zich innestelt buiten de baarmoeder. Dit kan de moeder fataal worden.
 87. Stoppen met roken en bescherming tegen meeroken zijn vooral belangrijk voor vrouwen die zwanger willen worden of zijn. 
 88. E-sigaretten vormen aanzienlijke risico’s voor zwangere vrouwen omdat het gebruik van deze sigaretten schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de foetus. 
 89. Baby’s van (mee)rokende moeders en moeders die rookloze tabak gebruiken hebben een hoger risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.

  Tabak vervuilt het milieu

 90. Nationale en lokale overheden betalen voor het opruimen van tabaksafval, niet de tabaksbedrijven zelf. Stop met tabaksgebruik om het milieu te beschermen.
 91. Sigarettenpeuken behoren wereldwijd tot de meest weggegooide afvalproducten en zijn wereldwijd het meest geraapte zwerfvuil op stranden en oevers. 
 92. Sigarettenpeuken bevatten gevaarlijke stoffen zoals arsenicum, lood, nicotine en formaldehyde. Deze stoffen komen vrij wanneer peuken worden weggegooid in waterachtige omgevingen en op de grond.
 93. Tabaksrook draagt meetbaar bij aan stedelijke luchtvervuiling.
 94. De meeste sigaretten worden aangestoken met lucifers of gasaanstekers. Zou er één houten lucifer worden gebruikt om twee sigaretten aan te steken, dan zouden er ongeveer negen miljoen bomen moeten worden omgehakt, om de drie biljoen lucifers te produceren om de zes biljoen sigaretten aan te steken die wereldwijd elk jaar worden gerookt. 
 95. E-sigaretten en verwarmde tabaksproducten kunnen batterijen bevatten die speciaal moeten worden afgevoerd. Daarnaast bevatten ze chemicaliën, verpakkingen en andere niet-biologisch afbreekbare materialen.
 96. Momenteel zijn de meeste plastic cartridges met vloeistof voor de e-sigaret niet herbruikbaar of recyclebaar. Winkels verkopen doorgaans wegwerpvullingen, waarschijnlijk om de klant terug te laten komen voor meer omzet.
 97. De uitstoot van de tabaksproductie wordt geschat op het equivalent van 3 miljoen trans-Atlantische vluchten.
 98. Tabaksrook bevat drie soorten broeikasgassen: kooldioxide, methaan en stikstofoxiden. De rook zorgt voor vervuiling binnens- en buitenshuis.
 99. Wereldwijd wordt er jaarlijks ongeveer 200.000 hectare gebruikt voor de teelt en het drogen van tabak.
 100. Ontbossing voor de tabaksteelt heeft veel ernstige gevolgen voor het milieu, waaronder aantasting van de biodiversiteit, bodemerosie en -degradatie, watervervuiling en de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer.