Nadere informatie als u positief bent getest

Geachte heer/ mevrouw,

U ontvangt deze brief, vanwege de geconstateerde Covid-19 status. U bent positief getest! Blijft u kalm. Wij begeleiden u door de gehele herstelperiode heen. Om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, is het belangrijk dat u zich meteen houdt aan de geldende nationale protocollen.Onderstaand de protocollen voor zelfbescherming, thuisisolatie en het tegengaan van verspreiding.

Thuis in isolatie
Om te voorkomen dat u het coronavirus verder verspreidt, gaat u per direct, in thuis isolatie. Welke stappen kunt u volgen?

 • Stap 1: U maakt meteen telefonisch contact met de huisarts
  De huisarts zal de nodige medicatie voorschrijven
 • Stap 2: U gaat zo spoedig mogelijk naar huis om u af te zonderen. U vertoeft in een andere ruimte dan uw huisgenoten. En reinigt en ventileert dagelijks de ruimte waarin u verblijft. Hebben uw huisgenoten klachten? Dan is het belangrijk meteen een swabtest te laten afnemen.
 • Stap 3: Schaf een saturatiemeter aan, indien mogelijk om uw zuurstofgehalte te bepalen. Lenen kan ook.
 • Stap 4: eet gezond; zoveel mogelijk groente en fruit eten. En minimaal 2 liter water per dag drinken.
 • Stap 5: verergeren uw klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de BOG hulplijn 178.

Wanneer komt u uit de thuisisolatie
Uit thuisisolatie gaan, is afhankelijk van uw gezondheidsklachten. Hieronder de situaties die aangeven, dat u uit de isolatie mag gaan.

 • Situatie 1: U mag uit isolatie, na minimaal 10 dagen, na het begin van uw klachten, en de constatering van uw covid-19 status. Het is belangrijk dat u 24 uur geen klachten meer heeft van koorts en hoesten.
 • Situatie 2: Heeft u een verminderde weerstand door de gezondheidsklachten of medicatie? Dan mag u 14 dagen na het begin van uw klachten uit isolatie.
 • Is er een ontslagbrief of exit brief nodig voor de thuisisolatie? Dit wordt soms gevraagd door de werkgever, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Heeft u geen huisarts? Dan kunt u contact telefonisch opnemen met de BOG hulplijn 178 of de telefoonnummers 8438645 / 8979794.

Wat te doen bij de volgende klachten en verergering van klachten tijdens uw isolatie-periode:

 • Kortademigheid, benauwd gevoel, aanhoudende koorts meer dan 5 dagen, pijn op de borst met aanhoudende hoestklachten, snel moe worden bij het lopen van enkele stappen.
 • Neem direct contact op met de huisarts, indien niet te bereiken, kunt u bellen naar de BOG hulplijn 178 of op de telefoonummers 8438645 / 8979794

1. Leefregels voor de tijd dat u thuis in isolatie bent met COVID-19
In isolatie gaan betekent dat u thuis in eeneigen kamer blijft en daar ook slaapt.

Uw huisgenoten komen niet op uw kamer. U heeft dus geen direct contact met uw huisgenoten, tenzij deze ook COVID positief zijn.

 • U mag niet naar buiten waar groepen mensen zich vertoeven.
 • U mag niet naar school, de winkel of naar het werk. U mag wel in de tuin voor frisse lucht
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er kan niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken.
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft geen direct contact met de huisgenoten.
 • Verblijf in een eigen kamer en slaap daar ook alleen. Zet 3x per dag het raam in de kamer 15 minuten open zodat er frisse lucht binnenkomt.
 • Als het mogelijk is, gebruik dan een apart toilet en badkamer. Indien bad en toilet gedeeld worden dienen deze elke dag schoongemaakt te worden.
 • Gebruik eigen handdoeken en een eigen tandenborstel.
 • Was uw vaat gescheiden af

2. Algemene hygiëneregels tijdens de isolatie. Deze regels zijn belangrijk voor iedereen die corona heeft.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw ellenboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic zak. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  – na het hoesten en niezen;
  – nadat u naar het toilet bent geweest;
  – na het schoonmaken en opruimen;
  – voor het (bereiden van) eten.
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.

Bij onduidelijkheden of overige vragen, neem dan contact op met de BOG hulplijn 178.

Wij wensen u beterschap toe en rekenen erop, dat zich houdt aan bovenstaande protocollen. En dat u uw familie, vrienden en collega’s beschermt tijdens uw herstelperiode. Het tegengaan van de verspreiding redt levens van uw en onze dierbaren.

Met vriendelijke groet,

Medisch Team BOG/178