Tuberculose

Tuberculose bestrijding in Suriname

Het Nationaal Tuberculose Programma is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot tuberculose bestrijding en behandeling. Het Nationaal Tuberculose Programma, vroeger bekend als Consultatiebureau voor Longziekten (CBL) is een afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Voor de tuberculosebestrijding werkt het Nationaal Tuberculose Programma met verschillende nationale en internationale partners samen. Lokale partners zijn het Centraal Laboratorium, Het tuberculose laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Mungra Medisch Centrum. Verder diverse specialisten zoals longartsen, infectiologen, internisten, kinderartsen etc. van de verschillende ziekenhuizen, maar ook de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Medische Zending (MZ). Al enkele jaren is er ook een goede samenwerking met de Penitentiaire Inrichtingen met betrekking tot tuberculosebestrijding. Ook met het HIV programma is er een hechte samenwerking.

Internationale partners zijn onder andere PAHO/WHO en het RIVM

Het Nationaal Tuberculose Programma houdt zich voornamelijk bezig met:

 • Het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor tuberculose preventie en bestrijding
 • Het doen van surveillance m.b.t. van tuberculose en het bijhouden van de nationale tuberculose registratie jaarlijks
 • Het kwantificeren van de jaarlijkse medicamenten behoefte t.b.v. tuberculose patiënten
 • Het inzetten van de diagnostiek bij tuberculose patiënten
 • Het uitvoeren van de follow up behandeling van tuberculose patiënten na ontslag uit het ziekenhuis
 • Het initiëren van de tuberculose behandeling bij patiënten die ambulant worden behandeld
 • Het uitvoeren van contact onderzoek in het kader van vroegtijdige diagnostiek en preventie
 • Het superviseren, adviseren en trainen van gezondheidswerkers in het kader van tuberculose bestrijding
 • Voorlichting en educatie m.b.t. tuberculose preventie en bestrijding voor RGD, MZ, ziekenhuizen en personeel van de gevangenissen
 • Training van gezondheidswerkers
 • Adviseren van het ministerie van volksgezondheid m.b.t tuberculose preventie en bestrijding
 • Rapporteren aan internationale organisaties m.b.t tuberculosebestrijding.

Het nationaal Tuberculose Programma heeft vanaf 2010 met behulp van financiering van het Global Fonds voor de bestrijding van Aids, Malaria en Tuberculose grants uitgevoerd ter ondersteuning van de response in het kader van TBC bestrijding. De activiteiten waren gericht op het versterken van de capaciteit van de leiding van het Nationaal Tuberculose Programma, het central lab en de overige labs. Verder zijn er verschillende gezondheidswerkers getraind en het informatiesysteem voor TBC verbeterd met als gevolg betere en tijdige rapportage. In 2020 is er een surveillance rapport 2012-2019 gepubliceerd en het ligt in de bedoeling om jaarlijks een TBC jaarrapport te publiceren.

Tuberculose komt nog steeds voor in Suriname en er is nog steeds transmissie. De klachten die een verdenking geven op longtuberculose zijn:

 • Hoesten langer dan 2 weken (met of zonder bloed opgeven)
 • Koorts
 • Nachtzweten
 • Vermageren

Overige klachten kunnen zijn kortademigheid, zwakte, slechte eetlust

Heeft u klachten van hoesten langer dan 2 weken? Laat u onderzoeken op tuberculose. Ga naar uw huisarts of loop lang bij het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode Kruislaan no3.

Telefoon nrs: 498498/ 473972/490769