Tuberculosebestrijding in Suriname

Het Nationaal Tuberculose Programma is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot tuberculosebestrijding en behandeling. Het Nationaal Tuberculose Programma, vroeger bekend als
Consultatie Buro voor Longziekten (CBL) is een afdeling van het Buro voor Openbare Gezondheidszorg
(BOG). Voor de tuberculosebestrijding werkt het Nationaal Tuberculose Programma met verschillende nationale en internationale partners samen. Lokale partners zijn het Centraal Laboratorium, Het tuberculose laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Mungra Medisch Centrum.
Verder diverse specialisten zoals longartsen, infectiologen, internisten, kinderartsen etc. van de verschillende ziekenhuizen, maar ook de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Medische Zending
(MZ). Al enkele jaren is er ook een goede samenwerking met de Penitentiare Inrichtingen met betrekking tot tuberculose bestrijding. Ook met het HIV-programma is er een hechte samenwerking.

Internationale partners zijn onder andere PAHO/WHO en het RIVM

Het Nationaal Tuberculose Programma houdt zich voornamelijk bezig met:

 • Het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan voor tuberculose preventie en bestrijding
 • Het doen van surveillance m.b.t. van tuberculose en het bijhouden van de nationale tuberculose
  registratie jaarlijks
 • Het kwantificeren van de jaarlijkse medicamenten behoefte t.b.v. tuberculose patiënten
 • Het inzetten van de diagnostiek bij tuberculose patiënten
 • Het uitvoeren van de follow up behandeling van tuberculose patiënten na ontslag uit het
  ziekenhuis
 • Het initiëren van de tuberculose behandeling bij patiënten die ambulant worden behandeld
 • Het uitvoeren van contact onderzoek in het kader van vroegtijdige diagnostiek en preventie
 • Het superviseren, adviseren en trainen van gezondheidswerkers in het kader van tuberculose
  bestrijding
 • Voorlichting en educatie m.b.t. tuberculose preventie en bestrijding voor RGD, MZ, ziekenhuizen
  en personeel van de gevangenissen
 • Training van gezondheidswerkers
 • Adviseren van het ministerie van volksgezondheid m.b.t tuberculose preventive en bestrijding
 • Rapporteren aan internationale organistaies m.b.t tuberculose bestrijding.

Het nationaal Tuberculose Programma heeft vanaf 2010 met behulp van financiering van het Global
Fonds voor de bestrijding van Aids, Malaria en Tuberculose grants uitgvoerd ter ondersteuning van de
response in het kader van TBC bestrijding. De activiteiten waren gericht op het versterken van de
capaciteit van de leiding van het Nationaal Tuberculose Programma, het central lab en de overige labs.
Verder zijn er verschillende gezondheidswerkers getraind en het informatie system voor TBC verbeterd
met als gevolg betere en tijdige rapportage. In 2020 is er een surveillance rapport 2012-2019
gepubliceerd en het ligt in de bedoeling om jaarlijks een TBC jaarraport te publiceren.

Tuberculose komt nog steeds voor in Suriname en er is nog steeds transmissie. De klachten die een
verdenking geven op long tuberculose zijn:

 • Hoesten langer dan 2 weken (met of zonder bloed opgeven)
 • Koorts
 • Nachtzweten
 • Vermagering

Overige klachten kunnen zijn kortademigheid, zwakte, slechte eetlust

Heeft u klachten van hoesten langer dan 2 weken? Laat u onderzzoeken op tuberculose. Ga naar uw huisarts of loop lang bij het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rodekruislaan no3.
Telefoon nrs: 498498/ 473972/490769