TV-TOESPRAAK COVID-19 MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID VAN DE REPUBLIEK SURINAME DRS. AMAR RAMADHIN 14 December 2020

Volk van Suriname, goedendag,

De afgelopen weken hebben wij een dalende trend van het aantal COVID19 besmettingen kunnen waarnemen.

Hierdoor was er ruimte voor versoepeling van de maatregelen.

Jammer genoeg zien wij de afgelopen dagen een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen. We zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen gezien hebben, het afgelopen weekend. Dit is het moment om erger te voorkomen.

De bron van de stijging is terug te traceren naar een aantal clusters;

 • Brazilianen uit Frans-Guyana,
 • Brazilianen uit de goudvelden en
 • Besmettingen die plaatsvinden tijdens evenementen.

  Vooral in deze decembermaand is het uitdagend gebleken sociale bijeenkomsten te beperken. Privé feesten, Kerstdiners maar ook bars, café’s en restaurants zorgen voor situaties waarin de COVID-maatregelen niet gehandhaafd worden.

  De relatief snelle groei die mede hierdoor is ontstaan, kan catastrofaal zijn. Als regering zijn we meteen overgegaan tot actie en relevante actoren zullen zich de komende dagen toeleggen op strengere controle op de naleving van protocollen op openbare activiteiten.

  Daarnaast, is een multidisciplinair team ingesteld. Dit team bestaat onder andere uit de Arbeidsinspectie, milieu inspectie, politie, militairen en de bestuursdienst. Deze zullen waar nodig ondersteuning verlenen aan het Quick Response Team.

  De eerder genoemde bezorgdheid heeft ook te maken, met het huidig straatbeeld in Suriname. Er zijn consequent steeds meer feesten. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Wij weten dat mensen in een feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen, als dit gedrag verder gaat. Er zullen meer mensen in ziekenhuizen zullen belanden en zoals we eerder gezien hebben, overlijden.

  Dit dwingt ons met spoed 2 besluiten door te voeren, welke zullen gelden tot nader orde:

1 Het Uitgaansverbod geldt vanaf dinsdag 15 december van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

2 Het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen. Daarnaast, zal de controle van de grens van Frans-Guyana geïntensiveerd worden;

Er zullen geen vergunningen uitgegeven worden voor feesten gedurende de maand december. Ook niet voor outdoor events;

Er zal geen pagara estafette zijn op 31 december en ook de vuurwerkverkoop zal streng gecontroleerd worden.

Aan de hand van de ontwikkelingen in Nederland, houden we rekening met aanpassingen in het huidig luchtverkeersbeleid. Hiervoor worden er van de week intensieve gesprekken gevoerd met actoren binnen de luchtvaartsector.

Wij begrijpen dat u het anders gewend bent, vooral in deze periode, maar doen toch een beroep op u te kiezen voor veiligheid, de gezondheid van onze medemensen en het in leven houden van Surinamers. Ook wij als regering zullen reeds geplande activiteiten zoveel mogelijk verschuiven, cancelen en waar nodig herinrichten. We leveren allemaal in.

De komende dagen zullen er verschillende besprekingen zijn tussen de regering en relevante actoren. Verdere maatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, niet uitgesloten. Blijft u het nieuws hierover volgen.

Vanaf Dinsdag 15 December gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

1.Draag uw mond en neus bedekking

2.Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht. 3.Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod wordt ingesteld van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan twintig personen.

Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten,

zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.

De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4

Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden.

Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers.

Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden, mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld; Markten, recreatieoorden; Casino’s;

gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

kansspelkantoren;

sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.

Contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer,

mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend, voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is.

De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.

Het mag duidelijk zijn dat de Regering U in de gelegenheid wilt stellen, om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen.

Daarom vraag ik U zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien U plannen hebt om te reizen.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen .

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie,

maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen.

Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Als Minister roep ik u op om zorgvuldig om te gaan met uw gezondheid, we maken ons zorgen om u en om Suriname. Als we ons de komende dagen allemaal strict aan de maatregelen houden, zijn strengere maatregelen voor het einde van het jaar niet nodig. Laten we er samen voor zorgen dat we gezond 2021 in kunnen gaan, het liefst COVID-vrij. U en ik hebben dat in de hand.

Dank U voor uw aandacht