Voorlichting

Voorlichting

Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan:

Was uw handen regelmatig met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit direct in de vuilnisbak.

Houd 2 meter afstand van anderen.

Gebruik handalcohol of handgel alleen als er geen kraan of zeep is. Bijvoorbeeld na het snuiten.

Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht.

Raak anderen niet aan. Geef anderen geen hand.

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

Neem contact op met uw huisarts als u koorts krijgt, hoest en ademhalingsproblemen heeft.

Scroll to Top